Νερά - Χυμοί - Φυσ. Χυμοί

Νερό Αύρα και Λυττός

Α/Α ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧ.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.


ΑΥΡΑ ΠΙΠΙΛΑ
ΑΥΡΑ BLOOM
ΑΥΡΑ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ
ΑΥΡΑ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ
ΑΥΡΑ ΝΕΡΟ
ΑΥΡΑ ΝΕΡΟ
ΑΥΡΑ ΝΕΡΟ 
ΑΥΡΑ ΝΕΡΟ ΓΥΑΛΙΝΟ
ΑΥΡΑ ΠΕΤ
ΛΥΤΤΟΣ ΝΕΡΟ
ΛΥΤΤΟΣ ΝΕΡΟ 
ΛΥΤΤΟΣ ΝΕΡΟ
ΛΥΤΤΟΣ ΝΕΡΟ
ΝΤΟΡΝΑ ΑΝΘ/ΧΟ ΝΕΡΟ
ΝΤΟΡΝΑ ΑΝΘ/ΧΟ ΝΕΡΟ


12 ΦΙΑΛΕΣ
24 ΦΙΑΛΕΣ
12 ΦΙΑΛΕΣ
24 ΦΙΑΛΕΣ
  6 ΦΙΑΛΕΣ
12 ΦΙΑΛΕΣ
24 ΦΙΑΛΕΣ
12 ΦΙΑΛΕΣ
12 ΦΙΑΛΕΣ
12 ΦΙΑΛΕΣ
12 ΦΙΑΛΕΣ
12 ΦΙΑΛΕΣ
  6 ΦΙΑΛΕΣ
24 ΦΙΑΛΕΣ
12 ΦΙΑΛΕΣ


750 CC
330 CC
1000 CC
330 CC
1500 CC
1500 CC
500 CC
1000 CC
1000 CC
1500 CC
500 CC
750 CC
1500 CC
500 CC
1500 CC


 

 


Π. Τσακίρης - Δ. Αντωνάκης & ΣΙΑ Α.Ε., Πυργί Μυτιλήνης Λέσβου, Τηλ. 22510 24909, Fax 22510 26266